Kunskap
och engagemang
för hållbar
social förändring

Detta är Mecca

Mecca grundades 2001 i syfte att erbjuda kunskap och högkvalitativa konsulttjänster åt företag, organisationer, myndigheter och institutioner.

Vi arbetar med en liten kärna av konsulter som kompletteras av ett specialistnätverk vid behov. Vi är baserade i Sverige men är verksamma internationellt, med särskilt fokus på Mellanöstern/Nordafrika.

Genom åren har vi genomfört 1000+ uppdrag av varierande omfattning; från kortare föredrag till fleråriga processer för institutionell kapacitetsuppbyggnad.

Våra arbetsspråk är svenska, engelska, arabiska och franska.

Meccas styrka ligger i kombinationen av akademisk kompetens och praktisk erfarenhet, samt i den småskaliga strukturen som garanterar specialisering, individuell anpassing och fullt fokus på varje uppdrag.

Vad vi gör

Mecca bygger kunskap och kapacitet genom insatser som skräddarsys i nära dialog med varje kund.

Kunskap

Föreläsningar
Seminarier
Workshops

Verksamhetsutveckling

Processinriktat arbete
Strategisk planering
Professionell handledning

Analys

Forskningsstudier
Granskning och utvärdering
Artiklar och rapporter

Vi brinner för vårt arbete, är måna om etik och integritet och tror på social rättvisa.

Kompetens

hanna cinthio

Hanna Cinthio är Meccas grundare och seniora konsult.

Hon är specialiserad på sociokulturella strukturer kopplade till mänskliga rättigheter och genus, och har en mångsidig bakgrund där akademisk forskning kombineras med praktiskt socialt arbete och strukturella interventioner.

Hon är en van analytiker, en allsidig skribent och en erkänt skicklig föreläsare som under mer än 15 år har stärkt olika institutioner genom utbildning, kapacitetsutveckling och handledning. Efter många års arbete i MENA-regionen har hon internationell erfarenhet och värdefulla språkkunskaper.

Se portfolion nedan för en detaljerad biografi och exempel på utfört arbete.

Det är viktigt för oss att undvika stereotyper och förenklingar i vår strävan efter att skapa djupare förståelse för komplexa ämnen.

Referenser i urval

Telefon: (+46) 73 528 99 96
E-post: info@meccaofknowledge.com